Polski frontend

Comandeer’s blog

Zmutowany DOM

DOM jest jak żywy organizm. A każdy żywy organizm umie kilka podstawowych czynności, wśród których znajduje się… mutowanie!