Polski frontend

Comandeer’s blog

Zawieszenie broni

Ostatnio pisałem o wieloletnim konflikcie pomiędzy WHATWG i W3C. Nie spodziewałem się jednak, że przynajmniej częściowo zostanie zażegnany – i to tak pokojowo.