Polski frontend

AlgoSmart - Marcin Czarkowski YouTube

Zarządzanie rozbudowanym stanem z useReducer - React Hooks w 5 minut #6

Zarządzanie rozbudowanym stanem przy użyciu hooka useState jest mało efektywne. Na szczęście mamy do dyspozycji useReducer radzący sobie z tym znacznie lepiej.