Polski frontend

devpebe.com | blog frontendowy

Zapisywanie JSONa do pliku w Node.js

Jak zapisać dane do pliku JSON w Node.js? Pokażę jak to zrobić za pomocą modułu File System, który dostępny jest w Node.js.