Polski frontend

Solution Chaser

Wprowadzanie do testów jednostkowych w JEST (Javascript + Typescript) #1

Nie zna swojego kodu ten, kto testów nie pisze!

Dzisiaj rozpoczniemy zabawę z testami jednostkowymi. Już trochę doświadczenia z JESTem mam, ale zaczniemy zgodnie z naturalnym biegiem spraw... Od początku!

Test jednostkowe (tzw. unit testy) są to testy sprawdzające malutkie części kodu: najczęściej funkcje lub/i metody. Każdy test jest