Polski frontend

Robert Orliński

Własne bloki w WordPress Gutenberg #007 – jak znaleźć typ (pełną nazwę) bloku Gutenberga? + lista typów bloków wbudowanych

Jeśli chcemy stworzyć nowy przycisk formatowania, w ramach Format API, który ma pokazywać się dla konkretnych bloków, musimy sprawdzić, w jaki blok użytkownik kliknął, porównując jego typ z typami pożądanych bloków. Podobnie musimy znać nazwy konkretnych bloków, gdy chcemy z poziomu kodu wyłączyć konkretne wbudowane bloki lub rozszerzyć możliwości któregoś z nich. Ogólnie, aby operować na wbudowanych (lub dodanych przez wtyczki) blokach […]