Polski frontend

Robert Orliński

Własne bloki w WordPress Gutenberg #006 – Format API

Dziś sprawimy, że utworzony w poprzedniej części przycisk, widoczny w toolbarze, stanie się w pełni funkcjonalny! Wszystko dzięki Format API i możliwości dodania własnego formatowania do bloków w WordPress Gutenbergu. Co będzie naszym celem? Pozwolimy naszemu buttonowi: …aplikować konkretne style dla zaznaczonego tekstu, tak samo jak dzieje się to w przypadku pogrubienia, kursywy i tym podobnych. W momencie, gdy […]