Polski frontend

Robert Orliński

Własne bloki w WordPress Gutenberg #002 – właściwości, własne kategorie bloków i style CSS

Kolejna część naszego cyklu i tym samym kolejne elementy, które warto będzie przyswoić w kontekście tworzenia komponentów WordPress Gutenberga. To, co chciałbym Ci dziś pokazać, to: Za co odpowiadają poszczególne podstawowe właściwości, niezbędne do działania konkretnego bloku. Jak tworzyć własne kategorie bloków Gutenberga. Jak korzystać z plików SCSSa, podczas ich tworzenia. Jak podpinać arkusze CSS (napisane przez siebie […]