Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Webpack 4 - pierwsze kroki z module bundlerem

Cześć 👋 Webpack to tzw. module bundler, pozwala nam na budowanie drzewa zależności, które ma na celu połączenie wielu modułów naszej aplikacji w jeden pakiet. Dlaczego webpack…