Polski frontend

Piotr Kowalski YouTube

Webinar: Pierwsze testy jednostkowe w Mocha i Istanbul

W pierwszym webinarze przekazałem Wam wiedzę teoretyczną, abyśmy ją teraz wykorzystali w praktyce - Czas na kod! Projekt realizowany podczas nagrania: https://github.com/piecioshka/webinar-testowanie-kodu