Polski frontend

webroad.pl

Web Speech API – nawigacja na stronie z audiodeskrypcją

Zaprzyjaźniałem się ostatnio z możliwościami Web Speech API przy okazji tworzenia nawigacji po aplikacji webowej. Konieczna była funkcjonalność odczytująca opisy aktywnych elementów. Posłużyłem się w tym celu interfejsem [crayon-5f8df0429afe5397381303-i/], który jest już obecnie dość dobrze wspierany przez wiodące przeglądarki. Przyjąłem, że powinienem brać pod uwagę te elementy, które posiadają niepsute atrybuty [crayon-5f8df0429aff4664421912-i/], [crayon-5f8df0429aff7248999347-i/] lub [crayon-5f8df0429aff9110439407-i/]. […]