Polski frontend

Comandeer’s blog

Ujemne indeksy tablicy

Jedną z ciekawszych rzeczy w języku Python są bez wątpienia ujemne indeksy tablic (list). Służą one do operowania na tablicy “od tyłu”. Na przykład: