Polski frontend

FSGeek blog

Typescript - any vs unknown

Dużo ludzi wybiera Typescripta z powodu przewagi oraz bezpieczeństwa jakie daje typowanie. Jednak nie wszystkie biblioteki i wbudowane funkcje mają dobrze opisane typy i możemy się natknąć na typ any. Jak możemy się przed nim bronić i jak może nam w tym pomóc typ unknown?

Any

Skoro tak lubimy poczucie bezpieczeństwa, które daje nam typowanie dlaczego mamy taki typ jak any. Jest to związane z tym, że Typescript jest nadzbiorem dla JS’a. W związku z tym ciągle mamy możliwość korzystania z jego API, któremu czasami nie da się statycznie przypisać typów np.: JSON.parse(…) jako typ zwracany daje any.

Co tak naprawdę powoduje przypisanie do zmiennej typu any? Oznacza to tyle, że wyłączamy sprawdzanie typów i mamy pełną władzę nad zmienną. Typescript nie będzie nam sygnalizował błędów więc istnieje szansa na błąd wystąpi w trakcie korzystania z aplikacji.

const a: any = 'test' a.someMethod(); //OK

Kolejna rzecz to jesteśmy w stanie typ any przypisać do dowolnego innego typu     const a: any = 1 // OK const var1: any = a; // OK const var2: unknown = a; // OK const var3: string = a; // OK const var4: number = a; // OK const var5: object = a; // OK const var6: boolean = a; // OK  const var7: Array<number> = a // OK;

To znowu może powodować błędy w aplikacji. Jeśli przypiszemy zmienną any do określonego typu bez sprawdzenia może się okazać, że dalej w aplikacji dostajemy nieprawidłową daną mimo, że mamy wszystko dobrze otypowane i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Unknown

Trochę lepszy jest typ unknown, który został wprowadzony w Typescript 3.0 jako bardziej bezpieczny odpowiednik any. Ciągle do zmiennej tego typu możemy przypisać dowolną wartość ale w odróżeniu od any nie możemy wywołać dowolnej metody const a: unknown = 'test' a.someMethod(); //ERROR

Różnica pojawia się gdy chcemy rzutować naszą zmienną na określony typ. Tak jak w przypadku any mogliśmy to robić i nie było żadnych błędów tak tutaj Typescript nam nie pozwoli na taką operację dopóki nie będzie pewny, że może ją bezpiecznie przeprowadzić   const a: unknown= 1 // OK const var1: any = a; // OK const var2: unknown = a; // ERROR const var3: string = a; // ERROR const var4: number = a; // ERROR const var5: object = a; // ERROR const var6: boolean = a; // ERROR const var7: Array<number> = a; // ERROR

Jak możemy w takim razie przypisać zmienną unknown to określonego typu. Pierwsze rozwiązanie to wykorzystanie mechanizmu typeof z czystego JS’a

const a: unknown = 'foo' if (typeof a === 'string') {     const var1: string = a }

Inny sposób to w jawny sposób wymuszenie typu przy pomocy konstrukcji as

const a: unknown = 'foo' const var1: string = a as string;

To rozwiązanie może być niebezpieczne ponieważ możemy wymusić niepoprawny typ i aplikacja nam się wywali w niespodziewanym momencie

const a: unknown = 'foo' const var1: any[] = a as any[];

Kolejny sposób to znane w Typescripcie Type Guards, które są szczególnie przydatne gdy mamy własne rozbudowane typy   interface MyObject {     a: string,      b: string } const a: unknown = {     a: 'foo',     b: 'bar' } function isMyObject(pet: any): pet is MyObject {     return (pet as MyObject).a !== undefined; } if (isMyObject(a)) {     const var1: MyObject = a; }

Jak widać unknown daje nam podobną elastyczność przy tworzeniu zmiennych ale pilnuje nas żebyśmy nie mogli nieświadomie przypisać do poprawnie otypowej zmiennej. Kiedy powinniśmy tego używać? Wszędzie tam gdzie potrzebujemy korzystać z typu any oraz na obrzeżach aplikacji gdzie stan może być nieokreślony. W środku aplikacji już zachęcam do niekorzystania z typu any - typowanie aplikacji wtedy traci na jakości.