Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Tworzenie store'a - Podstawy Redux

KOD + Zadanie domowe: https://fullstak.pl/Tworzenie-Store-Redux/