Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Top w 2020: talk, książka, biblioteka, narzędzie, artykuł 🎄Świąteczna Web Prasówka

Świąteczne wydanie Web Prasówki. Pogadamy sobie o najciekawszych wydarzeniach mienionego roku z web developmentu. 0:00:00 - Wstęp 0:03:00 - Najlepsza książka techniczna w 2020 0:09:00 - Najlepszy techniczny talk w 2020 0:16:00 - Najciekawszy news front-end w 2020 0:24:00 - Najciekawszy news back-end w 2020 0:29:00 - Najlepsza biblioteka w 2020 0:33:00 - Najlepsza konferencja w 2020 0:43:00 - Najciekawszy artykuł w 2020 #javascript #frontend #webdev