Polski frontend

Comandeer’s blog

System polyfillów

Pod koniec tamtego roku trafiłem na artykuł o leniwym wczytywaniu polyfillów. Były one wczytywane w kodzie aplikacji przy pomocy import. Niemniej zupełnie nie zgodziłem się wówczas z wizją autora i postanowiłem stworzyć własną wersję takiego systemu. W końcu znalazłem na to chwilę.