Polski frontend

Comandeer’s blog

Światowy Dzień Świadomości Dostępności 2022

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day), który obchodzony jest w każdy trzeci czwartek maja. Celem tego święta jest podwyższanie świadomości tego, jak istotna jest cyfrowa dostępność i jak można ją poprawiać w naszym najbliższym, cyfrowym otoczeniu.