Polski frontend

Comandeer’s blog

Światełko w tunelu

Być może mój pesymizm związany z końcem HTML5 okaże się przesadzony. Wszystko wskazuje bowiem, że negocjacje pomiędzy W3C a WHATWG faktycznie do czegoś prowadzą i wypracowano wstępny zarys porozumienia.