Polski frontend

overment YouTube

Svelte - Nowy szeryf w mieście?

Stream wysokiej jakości oraz sesja pytań i odpowiedzi jest dostępna na eduweb.pl https://eduweb.pl/wydarzenia/svelte