Polski frontend

webroad.pl

Supervisior – kontrola procesów na przykładzie działania kolejki w Laravelu

Supervisor wykorzystuję do pilnowania kolejek zadań w aplikacjach webowych, jednak może on kontrolować w zasadzie każdy proces w systemie operacyjnym. Dzisiejszy post poświęciłem w całości na instalację Supervisora na CentOS 8 oraz konfigurację do współpracy z frameworkiem Laravel. Instalacja na CentOS 8 Najpierw aktualizujemy paczki i instalujemy Supervisor. [crayon-5fc4db44075b3919352347/] Po pomyślnej instalacji uruchamiamy go. [crayon-5fc4db44075ba422829077/] […]