Polski frontend

Comandeer’s blog

Stylowalne ikonki SVG

To, że SVG jest lepsze od fontów z ikonami, jest już raczej dość powszechną wiedzą. Ale jeden problem związany z SVG wydaje się nas prześladować od lat i wciąż nie widać rozwiązania na horyzoncie: ikony SVG w zewnętrznym pliku są średnio używalne. Nie da się ich ot tak wczytać z zewnętrznej domeny (same origin policy, FTW!), nie da się stylować ich części, a do niedawna w ogóle nic się nie dało z nimi zrobić…