Polski frontend

Comandeer’s blog

Standaryzacja AMP?

Google ogłosiło, że standaryzuje technologie związane z AMP. Mam jednak pewne wątpliwości, co do całego procesu…