Polski frontend

Piotr Kowalski YouTube

Sprawdzam możliwości narzędzia AVA

#Webinar #Testowanie #JavaScript