Polski frontend

Type of Web

Smart home: architektura z-wave i zastosowania

W poprzednim artykule opisałem moje przemyślenia odnośnie różnych bezprzewodowych technologii używanych do tworzenia inteligentnego domu. Dzisiaj skupiam się konkretnie na wybranym przeze mnie z-wave: architekturze rozwiązania, a także zastosowaniach.