Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Skonfiguruj NodeJS + Babel + VS Code

Naucz się jak pisać kod w NodeJS z użyciem najnowszej składni ES6/ES7 oraz jak skonfigurować debugger w VS Code.