Polski frontend

Comandeer’s blog

Sieć bez Internetu

Przez długi czas słowa “Sieć” i “Internet” były używane zamiennie. Ale w 2020 przestały być synonimami!