Polski frontend

Comandeer’s blog

Rewolucja klasowa

Swego czasu powszechną wiedzą było to, że klasy stanowiły wyłącznie cukier składniowy dla prototypów. Tak też sprawę ująłem w swojej książce (JavaScript. Programowanie zaawansowane, s. 113). Wtedy (5 lat temu!), faktycznie, takie stwierdzenie dało się obronić. Z jednej strony dlatego, że klasy nie były tak rozbudowane jak obecnie, z drugiej dlatego, że były nowością i paradoksalnie łatwiej było je zrozumieć poprzez porównanie do już istniejącego mechanizmu. Ale od tego czasu sporo się zmieniło.