Polski frontend

Wojciech Szućko

Resolver w Angular

Resolver to rozwiązanie Angularowe które pozwala nam na pobranie danych przed wyświetleniem podstrony (route). W artykule przedstawię: jak stworzyć i użyć resolver jak poradzić sobie z resolverami w relacji rodzic-dziecko Tworzenie resolvera Resolver to serwis Angularowy, więc ważnym jest aby znajdował się on w providera w danym module w którym chcemy go użyć lub też jak w przykładzie poniżej posiadał opcję providedIn: 'root'. Klasa resolvera powinna implementować interfejs Resolve<T> dostarczany przez Angular. Jest to generyczny interfejs gdzie T to typ, który metoda resolve zwraca. Użycie resolvera Resolver dodajemy na poziomie definicji Routes. Każdy obiekt w tablicy routes może posiadać pole…

Artykuł Resolver w Angular pochodzi z serwisu Wojciech Szućko.