Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

React Testing Library - testy accessibility

Testować accessibility możemy różnymi narzędziami i na różne sposoby... W tym wpisie na tapet bierzemy testy dostępności skupione na zakresie komponentu z pomocą biblioteki `jest-axe` 🧪