Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

React Server Components - Co to jest? 🧐

React Core Team zapowiedział nowy feature o nazwie "React Server Components". W tym materiale staram się odpowiedzieć na pytania: - Co to jest? - Jakie problemy rozwiązuje? - Czy warto się tego uczyć? - Czy ten ficzer zastąpi SSR? - Czy ten ficzer zastąpi Next.js? 0:00:00 - Wstęp 0:01:00 - Problemy z SPA/CSR 0:05:50 - SSR vs React Server Components 0:08:00 - Przykłady użycia 0:14:00 - Czy zastąpi SSR? 0:16:00 - Czy zastąpi Next.js 0:17:30 - Jaki jest koszt? 0:20:00 - Czy się tego uczyć? Źródła: https://reactjs.org/blog/2020/12/21/data-fetching-with-react-server-components.html https://github.com/reactjs/rfcs/pull/188 https://blog.bitsrc.io/react-server-components-1ca621ac2519 https://addyosmani.com/blog/react-server-components/ #react #nextjs #ssr Blog: https://fullstak.pl/ Instagram: https://instagram.com/fullstak_pl/ Discord: https://discord.gg/Ft9nb4C Twitter: https://twitter.com/ArtiChmaro