Polski frontend

Comandeer’s blog

Pyrrusowe zwycięstwo

W Sieci toczy się obecnie spór na miarę tego pomiędzy Świętym Cesarstwem Rzymskim a papiestwem. Po jednej stronie mamy WHATWG, po drugiej – W3C.