Polski frontend

RSS Feed | mwebs.pl

Promise All w Javascript - Wszystko Co Musisz Wiedzieć

Promise All w Javascript, to metoda, która za argument przyjmuje tablicę Promisów, a jednocześnie sama zwraca Promise, który zostanie rozwiązany, jeśli każdy element tablicy zostanie rozwiązany, lub odrzucony, jeśli chociaż jeden element zostanie odrzucony.