Polski frontend

FSGeek blog

Prisma i Fastify - podstawowe operacje CRUD

Prisma jest biblioteką, która ułatwia pracę z bazą danych. Do podstawowych operacji na bazie danych należy tzw.: CRUD - create, read, update i delete. W poście pokazuję, jak wyglądają takie operacje w Prisma i Fastify.