Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Prisma 2.0 ⚡️ Super narzędzie do baz danych w Node.js/TypeScript

W tym materiale dowiesz się jak można użyć narzędzia Prisma 2.0 do fajnego komunikowania się z bazą danych w Node.js/TypeScript. Szybko omawiam to narzędzie oraz pokazuje jak łatwo można modyfikować schemat bazy danych (przez migracje) oraz jak łączyć się później z bazą danych. Bardzo przydatne narzędzie gdy tworzycie full stackowe projekty np. z użyciem Next.js Ankieta dot. warsztatów Next.js: https://fullstak.typeform.com/to/W9vk40f1 #Prisma #Next.js #Node.js Blog: https://fullstak.pl/ Instagram: https://instagram.com/fullstak_pl/ Discord: https://discord.gg/Ft9nb4C Twitter: https://twitter.com/ArtiChmaro