Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Preferencje użytkownika a CSS, na co warto zwracać uwagę?

Słuchaj swoich użytkowników. Ta porada jest jedną z najważniejszych, jeśli chcemy usprawnić User Experience naszej aplikacji...