Polski frontend

Artur Chmaro YouTube

Połączenie React i Redux - Podstawy Redux

KOD: https://fullstak.pl/Kurs-Podstawy-Redux/ DISCORD: https://discord.gg/Ft9nb4C