Polski frontend

Comandeer’s blog

Podsumowanie 2021

Kończy się rok 2021, wypada zatem podsumować kolejny rok mojego internetowego życia.