Polski frontend

Oskar Kowalów - blog o programowaniu

Po co nam Doskonalenie Backlogu Produktu?

Doskonalenie Backlogu Produktu (ang. Product Backlog Refinement ) polega na... doskonaleniu Backlogu Produktu 😅. Więc jak to właściwie…