Polski frontend

devpebe.com | blog frontendowy

Parsowanie HTML w Node.js czyli wstęp do Cheerio (jQuery dla Node.js)

Jak parsować HTML w Node.js? Biblioteka Cheerio dla Node.js to umożliwia. W artykule przedstawiam czym jest Cheerio i jak z jego pomocą parsować HTML, wyszukiwać elementy tak jak w jQuery. ✌