Polski frontend

Comandeer’s blog

Pamięć Internetu

Dzisiaj nietypowo, nieprogramistycznie. Publikuję swój tekst, który kiedyś napisałem na potrzeby zupełnie innego medium niż mój blog.