Polski frontend

Przeprogramowani YouTube

null / undefined | Przeprogramowani ft. code 27

Jaka jest różnica pomiędzy wartościami null i undefined oraz dlaczego nie warto używać ani jednej ani drugiej? https://medium.com/javascript-scene/handling-null-and-undefined-in-javascript-1500c65d51ae