Polski frontend

Comandeer’s blog

Nowe IE

Od pewnego czasu krąży w środowisku webdevowym opinia, że jedna z przeglądarek zasługuje na miano “nowego IE”. Cóż, osobiście wydaje mi się, że na takie miano zasługują wszystkie trzy główne przeglądarki – każda z innego powodu.