Polski frontend

FSGeek blog

Node.js i MongoDB - pobieranie danych

Pobieranie informacji z bazy danych jest chyba jedną z najczęściej wykonywanych operacji. W bazach relacyjnych korzystamy do tego celu z polecenia SELECT. W przypadku MongoDB musimy przygotować odpowiedni obiekt, którym opiszemy jakie dane(dokumenty) chcemy dostać. Jak on wygląda w praktyce i jakie ma opcje?