Polski frontend

FSGeek blog

Node.js i MongoDB - łączenie z bazą danych

Zazwyczaj jak uczymy się o bazach danych to o bazach relacyjnych np.: MySQL. Jednak nie jest to jedyna możliwość i możemy korzystać również z baz dokumentowych, których reprezentantem jest MongoDB. Jest to też dosyć popularna baza, z której możemy korzystać w Node.js.