Polski frontend

| KuzniaBinarna.pl :: blog programisty

Niewidoczne zmiany na lepsze – refactoring

W kontekście programowania chodzi o zmienianie kodu programu, bez zmiany rezultatu jego działania.