Polski frontend

Comandeer’s blog

Niestandardowe zdarzenia w workerach

W przypadku skryptów korzystających z DOM stworzenie własnych, niestandardowych zdarzeń jest banalnie proste i sprowadza się do utworzenia nowej instancji CustomEvent. Ten sposób jednak nie (do końca) działa w przypadku workerów, które nie mają dostępu do DOM. Co zatem zrobić w takim wypadku?