Polski frontend

Comandeer’s blog

Mutowalna niemutowalność

Istnieje sobie taka biblioteka jak Immer. W największym skrócie można powiedzieć, że jest ona w świecie niemutowalności tym, czym składnia async/await w świecie asynchroniczności – ukrywa przed nami fakt, że kod jest nie-jakiś lub jest a-jakiś. I ostatnio zaczęło mnie zastanawiać, jak działa pod spodem.