Polski frontend

Frontlive.pl by Olaf Sulich

Monorepo z Lerna, Yarn Workspaces i TypeScript

Jak zarządzać projektem, w którym mamy kilka repozytoriów z kodem? Utrzymywanie zewnętrzynch zależności, sprawny development, bezbolesny release, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musimy się mierzyć przy większych codebasach. Jak to ogarnąć?