Polski frontend

Frontstack.pl

Module design pattern

Module design pattern jest jednym z tych wzorców projektowych, którego nieświadomie używamy niemal codziennie. Głównym celem korzystania z tego wzorca jest zapewnienie w naszych aplikacjach logicznego podziału całego kodu na mniejsze części. Kolejną ważną rzeczą dotyczącą tego wzorca jest eksponowanie innym modułom aplikacji tylko wybranych zmiennych i metod. Pozostała część kodu powinna zostać prywatna i […]

The post Module design pattern appeared first on Frontstack.pl.