Polski frontend

Web Dev Insider YouTube

MiniApps - koniec PWA i natywnych aplikacji mobilnych? ❌😱❌

Bartłomiej Miś (Web Dev Insider) prezentuje film traktujący o MiniApps - mini aplikacjach uruchamianych w obrębie super-apps, które (zwłaszcza na rynku azjatyckim) zyskują na coraz większej popularności. Czy przyjmą się również u nas dzięki potencjalnej standaryzacji przez W3C? Linki: - tweet: https://twitter.com/firt/status/1172888915897999360 - W3C / draft: https://www.w3.org/TR/mini-app-white-paper/ - GoodBox: https://goodboxapp.com - VK Apps: https://github.com/VKCOM/create-vk-app | https://vk.com/dev/vk_apps_docs